Projekty | UTWROPA.PL
England
image2
image3
image4
image5

Projekty

Relacja z wyjazdu do Zdyni – 29 – 30.05.2015

Uroczyste rozpoczęcie projektu „TWÓRCZA INTEGRACJA – działania na rzecz aktywizacji i integracji społecznej” realizowanego przez nasze Stowarzyszenie w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 odbyło się zgodnie z założeniami projektu w Zdyni w dniach 29.05.2015–30.05.2015r. tj. piątek–sobota.

Podczas zjazdu integracyjnego 80 uczestników projektu wraz z osobami go prowadzącymi wyjechało do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Pani Zofii Szarawary w Zdyni. W pierwszym dniu zajęć odbyły się warsztaty integracyjne, które za cel miały zintegrować i zapoznać uczestników pochodzących z różnych miejscowości.

W drugim dniu zajęć odbyły się zajęcia o wolontariacie z P. Marcinem Kałużnym z Fundacji SURSUM CORDA z Nowego Sącza. W drodze powrotnej uczestnicy zwiedzili zagrodę łemkowską w Gładyszowie oraz cerkiew z listy UNESCO w Kwiatoniu.


Ropa, 18.05.2015r.

Protokół z procesu rekrutacji

w ramach projektu „TWÓRCZA INTEGRACJA – działania na rzecz aktywizacji i integracji społecznej”
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pogranicza ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020′

Rekrutacja trwała od 16.04.2015 do 15.05.2015. r. Osoby zainteresowane projektem zgłaszały chęć udziału w projekcie poprzez złożenie dokumentów tj.  deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Chęć udziału w projekcie zgłosiło 60 osób dorosłych i 20 dzieci i młodzieży spełniających wymogi zawarte w projekcie:
– zamieszkanie na terenie gmin: Ropa, Grybów, Gorlice.
– wiek powyżej 60 lat (60 osób),
– wieku 10- 25 (20 osób),
– podpisanie deklaracji uczestnictwa w całym projekcie.

Z terenu gminy Ropa do projektu zgłosiło się 36 osób dorosłych i 10 osób młodych, z Gminy Grybów 14 osób dorosłych i 5 młodych a z terenu Gminy Gorlice 10 osób dorosłych i 5 młodych.

Na listę rezerwową wpisało się 6 osób dorosłych.

Sabina Laskoś – koordynator zadania


Stowarzyszenie Miłośników Wsi Ropa w 2015r. uzyskało dofinansowanie  w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu „TWÓRCZA INTEGRACJA- działania na rzecz aktywizacji i integracji społecznej”.

W działaniach projektowych  weźmie udział 60 seniorów powyżej 60 roku życia i  20 osób młodych w wieku 10- 25 lat z gmin Ropa, Grybów i Gorlice.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

I. Blok integracyjno-edukacyjny
1. Wyjazd integracyjny z warsztatami o wolontariacie
2. Warsztaty kulinarne
3. Warsztaty tradycyjnej plastyki
4. Kurs komputerowy oraz obsługi nowoczesnych urządzeń dla seniorów
5. Wieczorek z tradycyjną piosenką
6. Wyjazd do teatru w Tarnowie
II. Blok integracji sportowej
1. Kurs Nordic Walking z wycieczką do Ciężkowic
2. Zajęcia sportowe dla seniorów
3. Zajęcia o zdrowiu z kursem pierwszej pomocy

PROJEKT  WSPÓŁFINANSOWANY  JEST ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.

CAŁKOWITA  WARTOŚĆ PROJEKTU  TO :  57 580,00 zł,

W TYM ;

– DOTACJA-: 51 780,00 ZŁ,
– ŚRODKI WŁASNE STOWARZYSZENIA :- 2 200 ,00 ZŁ,
– ŚWIADCZENIA WOLONTARIUSZY : – 3 600,00 ZŁ.

asos_logo_kolor_bez obramówki

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W roku 2014 Uniwersytet III  Wieku we wsi Ropa realizował swoje działania głównie  ze składek własnych członków jak oraz organizował wykłady i szkolenia z różnych dziedzin dzięki współpracy z Sądeckim Uniwersytetem III Wieku oraz Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uniwersytet  III  Wieku we wsi Ropa utworzony w 2013r.  w ramach Stowarzyszenia Miłośników  Wsi Ropa realizuje  projekt  Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych   na lata 2012-2013 – od 01maja 2013 do15 grudnia 2013 r.

PROJEKT  WSPÓŁFINANSOWANY  JEST ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.

CAŁKOWITA  WARTOŚĆ PROJEKTU  TO :  50.860,00ZŁ,

W TYM ;

– DOTACJA-: 42.580,00 ZŁ,
– ŚRODKI WŁASNE STOWARZYSZENIA :- 5.280 ,00 ZŁ,
– ŚWIADCZENIA WOLONTARIUSZY : – 3000,00 ZŁ.

Projekt  skierowany jest do Seniorów, w wieku 60 lat i więcej z terenu gminy Ropa. Udział w nim zadeklarowało 60 osób ,w tym 40 kobiet i 20  mężczyzn. Harmonogram realizacji poszczególnych działań jest zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej umową nr 1970/ASOS/2013 i Słuchacze UTW na bieżąco są informowani o kolejności działań.


Patronat
Polecane strony
Pogoda Ropa z serwisu